Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων Σ.Ε. β΄ βάθμιας εκπαίδευσης 01/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                    

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.Δ.Δ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ

1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6096930

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τη  ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και ώρα 19:00 μ.μ.

1  1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Κατανομή χρηματικών ποσών που θα τεθoύν στη διάθεση των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πεντέλης και θα κατατεθεί στους αντίστοιχους Τραπεζικούς Λογαριασμούς για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους Δ/ντές. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
2  2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση καταβολής δόσης μισθώματος  από το μισθωτή του κυλικείου του Γυμνασίου – Λυκείου  Πεντέλης στον τραπεζικό λογαριασμό της Σχολικής Δευτεροβάθμιας Επιτροπής και απόδοση του ποσού στα σχολεία για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
3  3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση καταβολής δόσης μισθώματος  από το μισθωτή του κυλικείου του Γυμνασίου – Λυκείου Ν. Πεντέλης στον τραπεζικό λογαριασμό της Σχολικής Δευτεροβάθμιας Επιτροπής και απόδοση του ποσού στα σχολεία για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
4  4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση καταβολής δόσης μισθώματος  από το μισθωτή του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Μελισσίων στον τραπεζικό λογαριασμό της Σχολικής Δευτεροβάθμιας Επιτροπής και απόδοση του ποσού στo σχολείo για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
5  5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση καταβολής δόσης μισθώματος  από το μισθωτή του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Μελισσίων στον τραπεζικό λογαριασμό της Σχολικής Δευτεροβάθμιας Επιτροπής και απόδοση του ποσού στα σχολεία για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
6  6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση καταβολής δόσης μισθώματος  από το μισθωτή του κυλικείου του Λυκείου Μελισσίων στον τραπεζικό λογαριασμό της Σχολικής Δευτεροβάθμιας Επιτροπής και απόδοση του ποσού στo σχολείo για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
7 7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραχώρηση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του Γυμνασίου – Λυκείου Ν. Πεντέλης στον εθελοντικό οργανισμό «ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ». ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΧΝΗ ΣΕΒΗ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο