Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων Σ.Ε. β΄ βάθμιας εκπαίδευσης 10/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                    

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.Δ.Δ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ

1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6096930                                                                      

 

Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2020 ΚΑΙ ΩΡΑ  10:00

54

 

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπανών και απολογισμών των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019.

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

55

 

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: : Έγκριση απολογιστικού πίνακα της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Πεντέλης για το οικονομικό έτος 2019

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΧΝΗ ΣΕΒΗ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο