Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων Σ.Ε. β΄ βάθμιας εκπαίδευσης 2/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                    

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.Δ.Δ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ

1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6096930                                                                       

 

Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ  2021 ΚΑΙ ΩΡΑ  10:00

3

 

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης και όρων απευθείας ανάθεσης της Λογιστικής παρακολούθησης του Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης» σε λογιστικό γραφείο για το έτος 2021.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

4

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση – διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή τιμολογίων παρελθόντων οικονομικών ετών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Πεντέλης.(Π.Ο.Ε.)

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

5

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Διαγραφή οφειλών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Πεντέλης προηγουμένων ετών 2011 λόγω παρέλευσης πενταετίας.

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΠΑΧΝΗ ΣΕΒΗ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο