Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων Σ.Ε. β΄ βάθμιας εκπαίδευσης 4/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                    

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.Δ.Δ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ

1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6096930                                                                       

 

Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  TΡΙΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ  2021 ΚΑΙ ΩΡΑ  09:30

9

 

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Κατανομή χρηματικών ποσών στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς των Γυμνασίων – Λυκείων του Δήμου Πεντέλης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους Δ/ντές.

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

10

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Αποδοχή καταβολής μισθώματος κυλικείου Λυκείου Μελισσίων και μεταφορά του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του σχολείου.

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

11

 

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Αποδοχή καταβολής μισθώματος κυλικείου 1ου Γυμνασίου Μελισσίων και μεταφορά του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του σχολείου.

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

12

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Αποδοχή καταβολής μισθώματος κυλικείου  Γυμνασίου – Λυκείου Πεντέλης και μεταφορά του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του σχολείου.

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

13

5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Αποδοχή καταβολής μισθώματος κυλικείου  2ου Γυμνασίου Μελισσίων και μεταφορά του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του σχολείου.

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

14

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Kαταστροφή υλικού στο Λύκειο Μελισσίων και ορισμός Επιτροπής.

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

15

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΄Έγκριση δαπάνης προμήθειας Πληροφοριακού Συστήματος παρακολούθησης προμηθειών και επισκευών των σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης.

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

16

8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής των εργασιών αποκατάστασης επιχρισμάτων στο 2ο Γυμνάσιο Μελισσίων.

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

17

9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης των εργασιών αναβάθμισης χώρων στο Λύκειο Μελισσίων. 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΧΝΗ ΣΕΒΗ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο