Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

23 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων Σ.Ε. β΄ βάθμιας εκπαίδευσης 11/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                    
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.Δ.Δ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ
1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6096930
Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 πμ
43  1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Κατανομή χρηματικών ποσών στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς των Γυμνασίων – Λυκείων του Δήμου Πεντέλης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους Δ/ντές. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
44 2ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  Αποδοχή καταβολής μισθώματος κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Μελισσίων και μεταφορά του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του σχολείου. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
45 3ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  Έγκριση δαπάνης και όρων απευθείας ανάθεσης της Λογιστικής παρακολούθησης του Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης» σε λογιστικό γραφείο για τα έτη 2022-2023. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
46 4ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  Αποδοχή καταβολής μισθώματος κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Μελισσίων και μεταφορά του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του σχολείου. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΧΝΗ ΣΕΒΗ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο