Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

9 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων Σ.Ε. β΄ βάθμιας εκπαίδευσης 3/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                    

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.Δ.Δ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ

1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6096930

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  TΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:30 πμ
15  1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Κατανομή χρηματικών ποσών στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς των Γυμνασίων – Λυκείων του Δήμου Πεντέλης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους Δ/ντές. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
16 2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Ανανέωση κωδικών ηλεκτρονικών διατραπεζικών συναλλαγών του ΝΠΔΔ για τις τραπεζικές εταιρείες με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.». ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
17 3ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  Έγκριση δαπάνης και όρων τεχνικής περιγραφής της Προμήθειας και των εργασιών αποκατάστασης ζημιών στο Λύκειο Μελισσίων από κατάληψη ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
18 4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση – διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή αναμνηστικών δώρων για τους μαθητές των Πανελληνίων Εξετάσεων του Δήμου Πεντέλης. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΠΑΧΝΗ ΣΕΒΗ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο