Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

17 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων Σ.Ε. β΄ βάθμιας εκπαίδευσης 6/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                    

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.Δ.Δ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ

1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6096930

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00
30  1ο  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
31 2ο  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Ορισμός οικονομικών διαχειριστών του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
32 3ο  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έκδοση κωδικών ηλεκτρονικών διατραπεζικών συναλλαγών του ΝΠΔΔ από τις εταιρείες με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.». ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
33  1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Κατανομή χρηματικών ποσών στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς των Γυμνασίων – Λυκείων του Δήμου Πεντέλης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους Δ/ντές.  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
34  2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Κατανομή χρηματικών ποσών στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς των Γυμνασίων – Λυκείων του Δήμου Πεντέλης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους Δ/ντές.  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο