Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων Σ.Ε. β΄ βάθμιας εκπαίδευσης 7/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                    

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.Δ.Δ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ

1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6096930

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΡΙΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:30
35  1ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Κατανομή χρηματικών ποσών στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς των Γυμνασίων – Λυκείων του Δήμου Πεντέλης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους Δ/ντές. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
36 2ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση όρων και προκήρυξη  διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του Σχολικού Συγκροτήματος Γυμνάσιο – Λύκειο Ν. Πεντέλης. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
37 3ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Λήψη απόφασης για ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο σύνταξης και κοινοποίησης εξωδίκου δήλωσης κατά του πρώην μισθωτή του κυλικείου του  σχολικού συγκροτήματος Γυμνάσιο – Λύκειο Ν. Πεντέλης, και έγκριση πινακίου αμοιβής του. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο