Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

4 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων Σ.Ε. β΄ βάθμιας εκπαίδευσης 2/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                    

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.Δ.Δ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ

1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6096930

Α/ΑΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00
4 1ο  ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Κατανομή χρηματικών ποσών στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς των Γυμνασίων – Λυκείων του Δήμου Πεντέλης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους Δ/ντές.ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
52ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: : Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής που αφορά την εκμίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου – Λυκείου Ν. Πεντέλης υπέρ της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης.ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
63ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Λήψη απόφασης για έγκριση σχετικής δαπάνης και εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο, υπογραφής συμβάσεων σταθερής τηλεφωνίας για τα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου ΠεντέληςΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο