Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 1ης ειδικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 1η EIΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ Παρασκευή 3  Ιανουαρίου 2020 & ΩΡΑ 19.00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1/2020

Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2020, μετά τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής) .

 

 

Κατά πλειοψηφία

 

 

2/2020

Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020 (Πίνακας Στοχοθεσίας) του Δήμου Πεντέλης (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)

 

 

Κατά πλειοψηφία

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο