Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

7 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 1ης ειδικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 1η EIΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ Παρασκευή 3  Ιανουαρίου 2020 & ΩΡΑ 19.00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1/2020

Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2020, μετά τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής) .

 

 

Κατά πλειοψηφία

 

 

2/2020

Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020 (Πίνακας Στοχοθεσίας) του Δήμου Πεντέλης (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)

 

 

Κατά πλειοψηφία

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο