Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 1ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΜΕΛΙΣΣΙΑ  03/01/2024

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 01η ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
01.2024 1. ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΣ
02.2024 2. ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

     ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΟΘΩΝΑΣ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο