Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Φεβρουαρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 1ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                              Μελίσσια  4 Ιανουαρίου 2022

 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  1ης/4-1-2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) 

 Α/Α

Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ  

 

1/2022 1.      Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης οικ. έτους 2022 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
2/2022 2.      Σύνταξη του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2022                                                               (Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) του Δήμου Πεντέλης και υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
3/2022 3.      Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού Διαγωνισμού ( κάτω των ορίων) για τις Υπηρεσίες ψυχικής υγείας και προληπτικής ιατρικής Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
4/2022 4.      Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού Διαγωνισμού ( κάτω των ορίων) για τις υπηρεσίες συμβουλευτικού προγράμματος διαχείρισης σταδιοδρομίας σε μαθητές Λυκείου του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ  
5/2022 5.      Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της ΑΜΝΕΠ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο