Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 1ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                              Μελίσσια  4 Ιανουαρίου 2022

 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  1ης/4-1-2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) 

 Α/Α

Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΨΗΦΙΣΗ 

 

1/20221.      Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης οικ. έτους 2022 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
2/20222.      Σύνταξη του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2022                                                               (Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) του Δήμου Πεντέλης και υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
3/20223.      Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού Διαγωνισμού ( κάτω των ορίων) για τις Υπηρεσίες ψυχικής υγείας και προληπτικής ιατρικής Δήμου Πεντέλης.ΟΜΟΦΩΝΑ
4/20224.      Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού Διαγωνισμού ( κάτω των ορίων) για τις υπηρεσίες συμβουλευτικού προγράμματος διαχείρισης σταδιοδρομίας σε μαθητές Λυκείου του Δήμου Πεντέλης.ΟΜΟΦΩΝΑ 
5/20225.      Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της ΑΜΝΕΠ.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο