Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 1ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                   ΜΕΛΙΣΣΙΑ  3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Ημερομηνία Πρόσκλησης: 30 Δεκεμβρίου 2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 3 Ιανουαρίου 2023

 
   Α/Απόφ.ΘΕΜΑΨΗΦΙΣΗ
     1.2023Παραχώρηση Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ Γυμνασίου – Λυκείου Πεντέλης στον Όμιλο Ξιφασκίας Πεντέλης «ΛΥΓΚΑΣ»ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο