Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

29 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 1ης τακτικής συνεδρίασης ΔΕΠ Δήμου Πεντέλης 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΜΕΛΙΣΣΙΑ 17/8/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ

 ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

 

 

Α/Α

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

 

ΨΗΦΙΣΗ

  

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 

1/2020

 

Ίδρυση παραρτημάτων του 1ου και 6ου Νηπιαγωγείων Μελισσίων

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

2/2020

 

Ίδρυση παραρτημάτων των 2ου,3ου Νηπιαγωγείων Μελισσίων και Νηπιαγωγείου Νέας Πεντέλης

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

3/2020

 

Ίδρυση παραρτήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Πεντέλης

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΠ

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο