Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

25 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 10ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                               Μελίσσια  28   Απριλίου  2021

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ   10ης/27-4-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 

100/2021

1. Επικύρωση πρακτικών των υπ’ αριθ. 23ης/2020, 24ης/2020,  και 25ης/2020 συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

101/2021

2.Τροποποίηση της υπ΄ αρ  πρωτ. 13227/5-8-2020 σύμβασης, ως  προς τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

102/2021

3.Τροποποίηση της υπ΄ αρ.  πρωτ. 13219/5-8-2020 σύμβασης, ως προς τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

103/2021

4.Έγκριση μελέτης -τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου για τρία (3) έτη (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ για (4) μήνες ακόμη ) με διαδικασίες ανοιχτού (άνω των ορίων) διεθνή ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού.

 

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

104/2021

5.Έγκριση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση του χώρου πευκοδάσους Μελισσίων μέσω παρεμβάσεων, σύμφωνα με «Διαχειριστική μελέτη περιόδου 2020-2029 Δημοτικών Αλσυλλίων Δήμου Πεντέλης» ΑΜ: 20/2020ΔΠΕ», προϋπολογισμού 137.600€(συμπ. ΦΠΑ 24%) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν. 4782/21.

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

105/2021

6.Εισηγητική έκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2021 προς οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

106/2021

7.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ος ΑΠΕ) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου (1η ΣΣΕ) του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Πεντέλης έτους 2017» -Α.Μ 2/2017 Τ.Υ

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

107/2021

 

8.Αίτηση Κ.Μ  κ.λ.π. για προσκύρωση εδαφικής λωρίδας στο Ο.Τ. 16 της Δημοτικής Ενότητας Μελισσίων και καταβολή οφειλόμενης αποζημίωσης με τιμή μονάδας στην ισχύουσα αντικειμενική τιμή.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

108/2021

9.Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδοτήσεων περί λήψης  απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του. Αρ. Πρωτ. 6741/12-4-2021.

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

109/2021

10.Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδοτήσεων περί λήψης  απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του. Αρ. Πρωτ. 6743/12-4-2021.

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

110/2021

 

11.Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδοτήσεων περί λήψης  απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του. Αρ. Πρωτ. 6744/12-4-2021.

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

111/2021

12.Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδοτήσεων περί λήψης  απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του. Αρ. Πρωτ. 6745/12-4-2021.

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

112/2021

 

13.Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδοτήσεων περί λήψης  απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του. Αρ. Πρωτ. 6746/12-4-2021.

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

113/2021

14. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδοτήσεων περί λήψης  απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του. Αρ. Πρωτ. 6747/12-4-2021.

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

114/2021

 

15.Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδοτήσεων περί λήψης  απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του. Αρ. Πρωτ. 6748/12-4-2021.

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

115/2021

16.Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδοτήσεων περί λήψης  απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του. Αρ. Πρωτ. 6751/12-4-2021.

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

116/2021

17.Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδοτήσεων περί λήψης  απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του. Αρ. Πρωτ. 6752/12-4-2021.

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

117/2021

18.Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για εκπροσώπηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής του Δήμου Πεντέλης (ΓΑΚ 14193/2021) κατά των Εταιρειών «ENERGA POWER TRADING» Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας & Εμπορικής Ενέργειας» και τον δ.τ. «ENERGA POWER TRADING A.E.»,  «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον δ.τ. «HELLAS POWER A.E.» και του Αριστείδη Φλώρου.

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

118/2021

19.Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για έλεγχο κτηματολογικών εγγραφών της ΔΚ Νέας Πεντέλης στο κτηματολόγιο Χαλανδρίου. Αρ. Πρωτ. 7575/23-4-2021

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο