Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Νοεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 10ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                          ΜΕΛΙΣΣΙΑ  02 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 10η ΜΙΚΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 26 Μάϊου 2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 30 Μάϊου 2022

 
Α/Α Αποφ. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

45.2022 Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας παράτασης συμβάσεων συμβασιούχων COVID – ΕΣΠΑ για κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών του Δήμου. ΟΜΟΦΩΝΑ

(ως προς το κατεπείγον)

OΜΟΦΩΝΑ

(ως προς την ουσία)

   Α/Απόφ. ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
——- Θέμα 1ο:Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Δράσης για

την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
46.2022 Θέμα 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης του Δ.Σ. Πεντέλης για ανάληψη πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην απρόσκοπτη λειτουργία των κλινικών του νοσοκομείου «Παίδων Πεντέλης» ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 η πρόταση των παρατάξεων: Δημοτική Συμμαχία, Νέοι Άνθρωποι-Νέα Αρχή, Μπροστά Μαζί

——- Θέμα 3ο:  Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Πεντέλης. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
47.2022 Θέμα 4ο: Β’ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2022 λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές OΜΟΦΩΝΑ

 

48.2022 Θέμα 5ο: 2η Υποχρεωτική αναμόρφωση επιχορηγούμενων προγραμμάτων ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
49.2022 Θέμα 6ο: Εισηγητική έκθεση 1ου τριμήνου 2022 για εκτέλεση προϋπολογισμού.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
50.2022 Θέμα 7ο: 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2022 ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
51.2022 Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης ως προς τις κατανομές χρηματοδότησης από πόρους 1ης-2ης 3ης ΚΑΠ έτους 2022 ΟΜΟΦΩΝΑ
52.2022 Θέμα 9ο: Ορισμός εκπροσώπων για Α΄ Βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 2022 ΟΜΟΦΩΝΑ
53.2022 Θέμα 10ο: Ορισμός εκπροσώπων για Β΄ Βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 2022 ΟΜΟΦΩΝΑ
54.2022 Θέμα 11ο: Ένταξη Δημοτικών Εκτάσεων στο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων ΟΜΟΦΩΝΑ
—– Θέμα 12ο: Κοπή δένδρου (πεύκου) επί της οδού Αγνώστων Ηρώων και Καραολή Δημητρίου στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
—– Θέμα 13ο: .Κοπή δένδρου (πεύκου) επί της οδού Χειμάρρας 22 στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
——- Θέμα 14ο: .Κοπή δένδρου (πεύκου) επί της οδού Βιθυνίας 11 στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
——- Θέμα 15ο: Κοπή δένδρου (πεύκου) επί της οδού Παρόδου Α’ Άγιου Σίλα στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
——- Θέμα 16ο: .Κοπή  δένδρου (πεύκου) επί της οδού Κανάρη 2 στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
—— Θέμα 17ο: Κοπή δένδρου επί της οδού Κύπρου 8, στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο