Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

22 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΜΕΛΙΣΣΙΑ 09.05.2023

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 11η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Ημερομηνία Πρόσκλησης:  04 Μάιου 2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 08 Μάιου 2023

ΨΗΦΙΣΗ
 

———

1.      Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης έτους 2019» (εισήγηση από Οικονομική Επιτροπή) ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
 

———

2.      Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης έτους 2020» (εισήγηση από Οικονομική Επιτροπή) ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
 

———

3.      Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης έτους 2021» (εισήγηση από Οικονομική Επιτροπή) ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο