Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

4 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 11ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                      ΜΕΛΙΣΣΙΑ, 29.06.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Ημερομηνία Πρόσκλησης: 24 Ιουνίου 2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 28 Ιουνίου 2022

 

   Α/Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΙΣΗ

55/22 Θέμα 01ο : Επικύρωση πρακτικών από την 1η έως και την 16η συνεδρίαση του 2021 και από την 1η έως την 30η συνεδρίαση του 2020 των Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
56/22 Θέμα 02ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) ΟΜΟΦΩΝΑ
57/22 Θέμα 03ο: Επικαιροποίηση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Σχετικά

με την «Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης – Αναθεώρησης Τμημάτων των

ΠΕ 3 και ΠΕ4 του πρώην Δήμου Μελισσίων» του Δήμου μας.

ΟΜΟΦΩΝΑ
58/22 1.    Θέμα 04ο: 3η  Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για δάνειο Αντώνης Τρίτσης από ΤΠΔ. ΟΜΟΦΩΝΑ
59/22 2.    Θέμα 05ο : Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. ΟΜΟΦΩΝΑ
60/22 Θέμα 06ο: Κοπή δένδρου (πεύκου) επί της οδού Αγνώστων Ηρώων και

 Καραολή Δημητρίου στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης

ΟΜΟΦΩΝΑ
61/22 3.    Θέμα 07ο :Κοπή δένδρου (πεύκου) επί της οδού Χειμάρρας 22 στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
62/22 Θέμα 08ο: Κοπή δένδρου (πεύκου) επί της οδού Βιθυνίας 11 στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
63/22 Θέμα 09ο: Κοπή δένδρου (πεύκου) επί της οδού Παρόδου Α’ Άγιου Σίλα στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
64/22 Θέμα 10ο: Κοπή  δένδρου (πεύκου) επί της οδού Κανάρη 2, στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
65/22 Θέμα 11ο: Κοπή δένδρου επί της οδού Κύπρου 8, στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο