Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

3 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 12ης έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΜΕΛΙΣΣΙΑ  22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 12η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Ημερομηνία Πρόσκλησης: 21 Ιουλίου 2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21 Ιουλίου 2022

 
Α/Απόφ.

ΘΕΜΑ

ΨΗΦΙΣΗ
66/22 Καθορισμός ποσού για έξοδα κηδείας δημάρχων, προέδρων κοινοτήτων και δημοτικών Συμβούλων Έτους 2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο