Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 12ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12ης /2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΝ 16/6/2020& ΩΡΑ 09:00 -14:00

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 

 

 

 

 

——–

 

Θέμα 1ο  : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στα Προγράμματα Άθλησης για όλους της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής για την κάλυψη των ΠΑγΟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

——–

 

 

Θέμα 2ο:  Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης  ή μη της μίσθωσης του κυλικείου του  Διασχολικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) Μελισσίων
 

 

 

 

 

——–

 

Θέμα 3ο : Άνοιγμα λογαριασμού του Δήμου Πεντέλης στην Τράπεζα της Ελλάδος για το έργο «Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό όρος» (κωδικός πράξης 2018ΣΕ27510127) και ορισμός διαχειριστών και υπευθύνων αυτού
 

 

 

——–

 

Θέμα 4ο: Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 συνδρομές μελών Διασχολικού Κέντρου
 

 

 

——–

 

Θέμα 5ο : Έγκριση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Δήμου Πεντέλης και καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

        ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ  

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο