Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

29 Νοεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 12ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12ης /2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΝ 10-09-2021 & ΩΡΑ 17:00

 

 

Α/A

Απόφ.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

  Θέμα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον τρόπο που ο Δήμος Πεντέλης θα τιμήσει τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.  

 

 

 

Θέμα 2ο: Ορισμός επιτροπής για τον καταρτισμό του ετήσιου Μητρώου Αρρένων του Δήμου Πεντέλης για τα έτη 2020-2021.  

 

 

 

Θέμα 3ο : Πρόταση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πεντέλης, ως προς την κατανομή της χρηματοδότησης από πόρους   7ης έως 12ης ΚΑΠ έτους 2020.  
 

 

Θέμα 4ο : Πρόταση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πεντέλης, ως προς την κατανομή της χρηματοδότησης από πόρους   1ης έως 3ης & 4ης έως 6ης ΚΑΠ έτους 2021.  
  Θέμα 5ο : . Έγκριση έναρξης διαδικασίας ανοικτού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εγκαταλελειμμένων οχημάτων -μηχανημάτων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.  
 

 

Θέμα 6ο : Καθορισμός οριστικής τιμής χρέωσης κατασκευής εξωτερικών συνδέσεων – διακλαδώσεων  ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης έτους 2017 Α.Μ  9/2017 Τ.Υ.  
 

 

Θέμα 7ο : Άνοιγμα λογαριασμού του Δήμου Πεντέλης στην Τράπεζα Ελλάδος για την πράξη με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια υποστήριξης Δήμου Πεντέλης για την επικαιροποίηση του τοπικού  σχεδίου διαχείρισης στερών αποβλήτων (ΤΣΔΑ) με κωδικό ΟΠΣ 5055376 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική 2014-2020» και ορισμός διαχειριστών και υπεύθυνων αυτού.  
 

 

Θέμα 8ο: 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2021  –   (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).

 

 

 

 

 

 

Θέμα 9ο:  1η Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Πεντέλης έτους 2021 – (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).  
 

 

Θέμα 10ο: 5η Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2021- 1η  Έκτακτη επιχορήγηση για το 2021 COVID-19 από το ΥΠ.ΕΣ – Αντιμετώπισης συνεπειών εμφάνισης COVID-19 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).  
  Θέμα 11ο : Κατανομή ΚΑΠ έτους 2021 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στις σχολικές επιτροπές.  
  Θέμα 12ο : Γ΄ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2021 Λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο