Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 12ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                       Μελίσσια 31 Μαϊου  2021

 

   

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

133/2021

1. Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ” AM:46/20 ΤΥ

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

134/2021

2. Καθορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του  διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του έργου “Αναβάθμιση του χώρου του πευκοδάσους Μελισσίων μέσω παρεμβάσεων, σύμφωνα με «Διαχειριστική μελέτη περιόδου 2020-2029 Δημοτικών Αλσυλλίων Δήμου Πεντέλης» ΑΜ:20/2020ΔΠΕ», με συστημικό αριθμό 95232.

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

135/2021

3. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για ετήσιο έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Πεντέλης σε μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

136/2021

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού επιτροπής διερεύνησης τιμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Α.Τ 08 : ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

 

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

137/2021

5. Λήψη Απόφασης για την υποβολή Πρότασης στην πρόσκληση Α.Τ. 08 ΜΕ ΤΊΤΛΟ «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

138/2021

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού επιτροπής διερεύνησης τιμών για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

 

139/2021

7. Λήψη Απόφασης για την υποβολή Πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ10 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

140/2021

 

 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού επιτροπής διερεύνησης τιμών για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

141/2021

9. Λήψη απόφασης για την υποβολή Πρότασης στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

142/2021

10. Λήψη απόφασης για την υποβολή Πρότασης στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Ο μεγάλος φιλελληνικός αγώνας της στα χρόνια της Επανάστασης του 1821 και η πολιτιστική κληρονομιά της»:

 

 

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο