Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

28 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 13ης έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΜΕΛΙΣΣΙΑ,  29.07.2022

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΕΙΚΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Ημερομηνία Πρόσκλησης: 22 Ιουλίου 2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27 Ιουλίου 2022

 
Α/Απόφ.ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΨΗΦΙΣΗ
67/2022Θέμα 1ο : Έγκριση συγχώνευσης του ΚΕΠ 0790Π στο ΚΕΠ 0790 Δήμου Πεντέλης.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
68/2022Θέμα 2ο: 4η  Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού για χρηματοδοτούμενα προγράμματαΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
69/2022Θέμα 3ο: Εισηγητική έκθεση 2ου τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
70/2022Θέμα 4ο: 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
71/2022Θέμα 5ο:. Κατανομή ΚΑΠ έτους 2022 για Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων στις Σχολικές ΕπιτροπέςΟΜΟΦΩΝΑ
72/2022Θέμα 6ο : Κατανομή χρηματοδότησης από πόρους 4ης– 5ης– 6ης ΚΑΠ έτους 2022.ΟΜΟΦΩΝΑ
73/2022Θέμα 7ο: Έγκριση έναρξης διαδικασίας ανοικτού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων – μηχανημάτων, εντός των διοικητικών ορίων του ΔήμουΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο