Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

                                               ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 13ης /2020

                                                   ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ

                                         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΝ 18/6/2020& ΩΡΑ 11:00 -14:00

 

Α

Απόφ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΨΗΦΙΣΗ
66/20 Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης  της μίσθωσης του κυλικείου του  Διασχολικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) Μελισσίων

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 ΤΟ ΘΕΜΑ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

 

 ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο