Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

28 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                        Μελίσσια  20 Μαϊου 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  13ης/17-05-2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 13 Μάϊου 2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17 Μάϊου 2022

 Α/Α

Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΨΗΦΙΣΗ
1411.       2η Υποχρεωτική αναμόρφωση επιχορηγούμενων προγραμμάτων.ΟΜΟΦΩΝΑ
1422.       Εξειδίκευση πίστωσης για την Έκτακτη Επιχορήγηση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1433.       Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του

έργου: «Κατασκευή ανακατασκευή συντήρηση πεζοδρομίων

δήμου Πεντέλης έτους 2020» με Α.Μ. 73/2020 Τ.Υ.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο