Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Νοεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 14ης έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        ΜΕΛΙΣΣΙΑ,  03.08.2022

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΕΙΚΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Ημερομηνία Πρόσκλησης: 29 Ιουλίου 2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 2 Αυγούστου 2022

 
Α/Απόφ. ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
———– Ενημέρωση αναφορικά με την πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου 2022 ——————
74/2022 Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πεντέλης στους αθλητικούς συλλόγους, αθλητικής περιόδου 2022-2023 ΟΜΟΦΩΝΑ
75/2022 Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν ΚΥΕ επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 18 στη Δ.Κ. Ν. Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
76/2022 5η Υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού για χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΟΜΟΦΩΝΑ
77/2022 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
78/2022 1η αναμόρφωση του σχεδίου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Ο.Π.Δ. έτους 2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
79/2022 Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου για το έτος 2022, ορισμός μελών και προέδρου της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο