Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 14ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2019

 

                                                              Μελίσσια, 3 Οκτωβ. 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 14η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ  30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 18.30

 

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

165/2019 Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης έτους 2018

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

                

                                                                     

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 

 

                                                       ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο