Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

7 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 14ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                     Μελίσσια  1 Ιουνίου 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  14ης/31-05-2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 27 Μάϊου 2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 31 Μάϊου 2022

       Α/Α

Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΨΗΦΙΣΗ

 

144

1.                  Επικύρωση πρακτικών των υπ’ αριθ. 7ης/2021 έως 31ης/2021 συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
2.                 Υποβολή λογαριασμού διαχείρισης του Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2021, για προέλεγχο. ΑΝΕΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

(ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ

 

145

3.                 Εξειδίκευση πίστωσης για τον ΚΑ 00-6117.007 “Λοιπές αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών” . ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 

146

4.                 Εξειδίκευση πίστωσης για τις δαπάνες του Κ.Α. 15-6471.021 «Μέριμνα για την οικογένεια και την εργαζόμενη μητέρα». ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 

147

5.                 Αίτημα για διαγραφή ποσού που αφορά παράταση εκταφής. ΟΜΟΦΩΝΑ
 

148

6.                 Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της εκμίσθωσης χώρου για τοποθέτηση μηχανημάτων αυτομάτων πωλητών του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
 

149

7.                 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδοτήσεων περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του. (αρ. πρωτ. 8488) ΟΜΟΦΩΝΑ
 

150

8.                 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδοτήσεων περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του. (αρ. πρωτ. 8489) ΟΜΟΦΩΝΑ
 

151

9.                 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδοτήσεων περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του. (αρ. πρωτ. 8490) ΟΜΟΦΩΝΑ
 

152

10.             Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδοτήσεων περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του. (αρ. πρωτ. 8491) ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο