Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

4 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 14ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                       Μελίσσια, 07.06.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  14ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζωσης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 02.06.2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 06.06.2023

 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
110.20231.      Εισηγητική έκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.ΟΜΟΦΩΝΑ
——–2.      Υποβολή  λογαριασμού διαχείρισης του Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2022,  για προέλεγχο.ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ
111.20233.      Έγκριση πρακτικών 1ου και 2ου  απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για την ΟΜΑΔΑ 6 (Επιβατηγό όχημα με αυτονομία τουλάχιστον 260 χλμ.) μετά την Παροχή σύμφωνης γνώμης από την ΕΑΑΔΗΣΥ για προσφυγή σε διαδικασία χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων και κατακύρωση αποτελέσματος.ΟΜΟΦΩΝΑ
112.20234.      Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση και αναβάθμιση των υποδομών του οδικού δικτύου Γεννηματά – Ζωοδόχου Πηγής Θήρας για βελτίωση της οδικής ασφάλειας»ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
113.20235.      Έγκριση 2ης  Τροποποίησης  ΑΥΙΜ (Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα) για την υλοποίηση  υποέργου (1) με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Πεντέλης» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5002379 ως προς την  καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου.ΟΜΟΦΩΝΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο