Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 15ης έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     ΜΕΛΙΣΣΙΑ, 26.09.2022

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Η 15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2022 ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

 Ημερομηνία Πρόσκλησης: 19 Σεπτεμβρίου 2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23 Σεπτεμβρίου 2022

Α/ΑπόφΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.     6η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

για Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

2.     7η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

για Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

3.     8η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

για Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

4.     9η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

για Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

5.      Προσωρινή τιμή χρέωσης κατασκευής εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων έτους 2022 στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή Εξωτερικών Συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων έτους 2022», Α.Μ. 30/2022Τ.Υ.
6.     Λήψη απόφασης για έγκριση εξώδικου συμβιβασμού για άμεση

καταβολή αποζημίωσης από το Δήμο Πεντέλης  με βάση το

σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού για προσκύρωση της

ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. Γ309  της Δ.Κ. Μελισσίων

7.     Έγκριση Παραχώρησης Ρυμοτομούμενου Τμήματος Οικοπέδου

επί των Οδών Αμφικτιονιών και Παπαφλέσσα

στο ΟΤ 31 στην Κοινότητα Νέας Πεντέλης, σε Κοινή Χρήση

8.     Έγκριση Παραχώρησης Ρυμοτομούμενου Τμήματος Οικοπέδου

επί των Οδών Κίμωνος και Αλκιβιάδου στο

ΟΤ 72 στην Κοινότητα Μελισσίων, σε Κοινή Χρήση

9.     Επικαιροποίηση Αποφάσεων Τροποποίησης Σχεδίου στο ΟΤ 45 της ΔΚ Πεντέλης με Μετατροπή Χώρου από  Χώρο Αστυνομικού Τμήματος και Γραφείων Ασφάλειας Πεντέλης σε Χώρο Βρεφονηπιακού Σταθμού και ¨Έγκρισης  Ειδικών Όρων Δόμησης
10.  Αντικατάσταση μέλους επιτροπής 2022 παραλαβής Υλικών & Εργασιών
11.  Κοπή δένδρου επί της οδού Θράκης 7 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης
12.  Κοπή δένδρου επί της οδού Κανάρη 2 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης
13.  Κοπή δένδρου επί της οδού Βυζαντίου 56 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης
14.  Κοπή δένδρου επί της οδού Παφλαγόνων 22 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης
15.  Κοπή δένδρου επί της οδού Πέτρου Γιαλούρου 1 και Ελευθερίας  στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης
16.  Κοπή δένδρου επί της οδού Μάνης 3 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης
17.  Κοπή 2 δένδρων επί της οδού Μαντινείας 4 στην Δημοτική

Κοινότητα Πεντέλης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο