Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 15ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2019

 

                                                              Μελίσσια, 3 Οκτωβ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 15η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 Σεπτεμβρίου 2019 & ΩΡΑ 19:00

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

166/2019 1o Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης : Ορισμός Επιτροπής για τον καταρτισμό του ετήσιου Μητρώου Αρρένων του Δήμου Πεντέλης για το έτος 2018-2019

ΟΜΟΦΩΝΑ ως προς το Κατεπείγον, Ομόφωνα ως προς το θέμα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

167/2019  Θέμα 1ο : Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΑΠ.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
168/2019  Θέμα 2ο : Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΒΑΠ.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
169/2019  Θέμα 3ο : Κατάργηση ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης και αυτοδίκαιη μεταφορά προσωπικού στο Δήμο Πεντέλης  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
170/2019  Θέμα 4ο : Κατάργηση ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Πεντέλης και αυτοδίκαιη μεταφορά προσωπικού στο Δήμο Πεντέλης  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ Θέμα 5ο : Ψήφιση σχεδίου καταστατικού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Πεντέλης.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  Θέμα 6ο : Σύσταση διαπαραταξιακών επιτροπών  Δήμου Πεντέλης
171/2019  Θέμα 7ο : Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Α/θμίας του ΝΠΔΔ « Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης»- Ορισμός Προέδρου & Αντιπροέδρου.  ΟΜΟΦΩΝΑ
172/2019 Θέμα 8ο : Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Β/θμίας του ΝΠΔΔ « Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης»- Ορισμός Προέδρου & Αντιπροέδρου.  ΟΜΟΦΩΝΑ
173/2019  Θέμα 9ο : ‘Έκτακτη Επιχορήγηση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής  ΟΜΟΦΩΝΑ
174/2019  Θέμα 10ο : Έκτακτη επιχορήγηση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής  ΟΜΟΦΩΝΑ
175/2019  Θέμα 11ο : Γ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2019 λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές.  ΟΜΟΦΩΝΑ
176/2019  Θέμα 12ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για κάλυψη αναγκών καθαριότητας και Ανακύκλωσης.  ΟΜΟΦΩΝΑ
177/2019  Θέμα 13ο : 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων Δήμου Πεντέλης.  ΟΜΟΦΩΝΑ
178/2019  Θέμα 14ο : Ορισμός υπολόγων Παγίας Προκαταβολής Κοινοτήτων.  ΟΜΟΦΩΝΑ
179/2019  Θέμα 15ο : Ορισμός διαχειριστών τηρούμενων λογαριασμών του Δήμου Πεντέλης στις τράπεζες και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  ΟΜΟΦΩΝΑ
180/2019  Θέμα 16ο : Πρόσβαση του Δήμου Πεντέλης στην υπηρεσία internet banking των συναλλασσόμενων με αυτόν τραπεζών.  ΟΜΟΦΩΝΑ
181/2019  Θέμα 17ο : Έγκριση πρακτικού 1ης συνεδρίασης του έτους 2019, της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Πεντέλης.  ΟΜΟΦΩΝΑ
182/2019  Θέμα 18ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης για την μελέτη με τίτλο «Σύνταξη μελέτης για τις παρεμβάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε Αθλητικούς χώρους στο Διασχολικό Κέντρο ΔΚ Μελισσίων , στο Κλειστό Γυμναστήριο ΔΚ Νέας Πεντέλης και στο κλειστό Γυμναστήριο Λυκείου  ΔΚ Μελισσίων.  ΟΜΟΦΩΝΑ
183/2019   Θέμα 19 :  Επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου Κοινωνικής Προστασίας, Οικολογικής παρέμβασης και πρωτοβουλίας των φίλων Ζώων των Μελισσίων υπό τον τίτλο Ζωοφιλική Παρέμβαση Μελισσίων.  ΟΜΟΦΩΝΑ

                

                                                                     

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 

 

                                                       ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο