Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

9 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 15ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 15ης /2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΝ 1-11-2021 & ΩΡΑ 18:30

 

Α/A

Απόφ.

 

ΘΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 
67/21 1ο. Ενημέρωση από τη Δήμαρχο και λήψη σχετικών αποφάσεων σε συνέχεια της Α.Π. 121073/4-10-2021 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια και του 5030/11.08.2021 εγγράφου του Δήμου Πεντέλης».  

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
 68/21 2ο. Απόψεις επί Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Αττικής 2021-2025. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
69/21  3ο. Απόψεις επί Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Αττικής 2021-2025. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
70/21  4ο. Απόψεις επί Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Αττικής 2021-2025. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
71/21 5ο. Αναγκαιότητα για την ονομασία ανώνυμης οδού σε οδό «Δημηρίου Πανέτη» ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
72/21  6ο. Ενημέρωση- συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης για το Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας. ΟΜΟΦΩΝΑ
73/21  7ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Πεντέλης» ΑΜ:7/2016 ΤΥ ΟΜΟΦΩΝΑ  
74/21  8ο: Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης Β Τριμήνου του έτους 2021 και υποβολή έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
75/21 9ο. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
76/21

 

10ο. Καθορισμός συνδρομών για την υλοποίηση μαθημάτων- εργαστηρίων πολιτιστικής εκπαίδευσης (εισήγηση Οικ.Επιτροπής). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
77/21 11ο. Καθορισμός οικονομικής συνδρομής για τη φιλοξενία των παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Πεντέλης (εισήγηση Οικ. Επιτροπής). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο