Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 15ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                             Μελίσσια 28 Ιουνίου  2021

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 15η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (Δια Τηλεδιάσκεψης)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗN  24-6-2021 & ΩΡΑ 10:00

 

 

164

 

 

Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της πρόσκλησης της έκτακτης συνεδρίασης.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΙΣΗ

 

 

165

Έγκριση Πρακτικού 1ου Επιτροπής διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης (τριετής με προαίρεση) ανοικτού (άνω των ορίων ) διεθνούς ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς το κατεπείγον

ΟΜΟΦΩΝΑ Ως προς την εισήγηση

 

Α/Α

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

166

1.Εξειδίκευση  πίστωσης   του κ. α     «ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ 2021»

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

167

2.Εξειδίκευση πίστωσης   του κ. α  «ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 2021»

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο