Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

4 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 16ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16ης /2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΙΚΤΗΣ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΝ 21-12-2021 & ΩΡΑ 17:30

 Α/A

Απόφ.

ΘΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
78/2021 Θέμα 1ο: Υποβολή σχεδίου πρότασης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πεντέλης έτους 2022. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
79/2021 Θέμα 2ο: Εισηγητική έκθεση 3ου τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
80/2021 Θέμα 3ο: 6η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων έτους 2021 για χρηματοδοτούμενα προγράμματα. ΟΜΟΦΩΝΑ
81/2021 Θέμα 4ο: 7η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων έτους 2021 για χρηματοδοτούμενα προγράμματα. ΟΜΟΦΩΝΑ
82/2021 Θέμα 5ο: 8η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων έτους 2021 για χρηματοδοτούμενα προγράμματα. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
83/2021 Θέμα 6ο: Έγκριση 2ης  αναμόρφωσης τακτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
84/2021 Θέμα 7ο: Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2022. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
85/2021 Θέμα 8ο: Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2022. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
86/2021 Θέμα 9ο: Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2022. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
87/2021 Θέμα 10ο: Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2022. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
88/2021 Θέμα 11ο: Δ’  κατανομή ΚΑΠ έτους 2021 Λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές ΟΜΟΦΩΝΑ
89/2021 Θέμα 12ο: Συμπληρωματική Κατανομή ΚΑΠ έτους 2021 Λειτουργικών Δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές. ΟΜΟΦΩΝΑ
90/2021 Θέμα 13ο: Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως μέλος της επιτροπής για τον καταρτισμό του ετήσιου Μητρώου Αρρένων του Δήμου Πεντέλης έτους 2021. ΟΜΟΦΩΝΑ
Θέμα 14ο: Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Κοιμητηρίων Δήμου Πεντέλης. ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
91/2021 Θέμα 15ο: Ορισμός διαχειριστών τηρούμενων λογαριασμών του Δήμου Πεντέλης στις τράπεζες και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. ΟΜΟΦΩΝΑ
92/2021 Θέμα 16ο: Καταβολή των υποχρεώσεων της ΔΕΤΕΜ για κύριες οφειλές στον ΕΦΚΑ που έχουν κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο