Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 16ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      ΜΕΛΙΣΣΙΑ,  12 Οκτωβρίου 2022

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Ημερομηνία Πρόσκλησης: 6 Οκτωβρίου 2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 10 Οκτωβρίου 2022

 

Α/Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΙΣΗ

80 1.     6η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
81 2.     7η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
82 3.      8η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  για Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
83 4.     9η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
84 5.     Προσωρινή τιμή χρέωσης κατασκευής εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων έτους 2022 στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή Εξωτερικών Συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων έτους 2022», Α.Μ. 30/2022Τ.Υ. ΟΜΟΦΩΝΑ
85 6.     Λήψη απόφασης για έγκριση εξώδικου συμβιβασμού για άμεση καταβολή αποζημίωσης από το Δήμο Πεντέλης  με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού για προσκύρωση της ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. Γ309  της Δ.Κ. Μελισσίων ΟΜΟΦΩΝΑ
7.     Άνοιγμα λογαριασμού του Δήμου Πεντέλης στην Τράπεζα Eurobank AE και ορισμός διαχειριστών και υπευθύνων αυτού. ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
86 8.     Έγκριση Παραχώρησης Ρυμοτομούμενου Τμήματος Οικοπέδου επί των Οδών Αμφικτιονιών και Παπαφλέσσα  στο ΟΤ 31 στην Κοινότητα Νέας Πεντέλης, σε Κοινή Χρήση ΟΜΟΦΩΝΑ
87 9.     Έγκριση Παραχώρησης Ρυμοτομούμενου Τμήματος Οικοπέδου επί των Οδών Κίμωνος και Αλκιβιάδου στο ΟΤ 72 στην Κοινότητα Μελισσίων, σε Κοινή Χρήση ΟΜΟΦΩΝΑ
88 10.  Επικαιροποίηση Αποφάσεων Τροποποίησης Σχεδίου στο ΟΤ 45 της ΔΚ Πεντέλης με Μετατροπή Χώρου από  Χώρο Αστυνομικού Τμήματος και Γραφείων Ασφάλειας Πεντέλης σε Χώρο Βρεφονηπιακού Σταθμού και ¨Έγκρισης  Ειδικών Όρων Δόμησης ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
89 11.  Κοπή δένδρου επί της οδού Θράκης 7 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
90 12.  Κοπή δένδρου επί της οδού Κανάρη 2 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
91 13.  Κοπή δένδρου επί της οδού Βυζαντίου 56 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
92 14.  Κοπή δένδρου επί της οδού Παφλαγόνων 22 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
93 15.  Κοπή δένδρου επί της οδού Πέτρου Γιαλούρου 1 και Ελευθερίας  στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
94 16.  Κοπή δένδρου επί της οδού Μάνης 3 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
95 17.  Κοπή 2 δένδρων επί της οδού Μαντινείας 4 στην Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
96 18.  Γ’ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2022 Λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές ΟΜΟΦΩΝΑ
97 19.  Συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ έτους 2022 Λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές ΟΜΟΦΩΝΑ
98 20.  Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Παραλαβής Υλικών & Εργασιών έτους 2022. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο