Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

28 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 17ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2019

 

                                                              Μελίσσια, 11 Οκτωβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 17η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 19:30

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

185/20191o Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης : Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ « Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου ΠεντέληςΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ως προς το Κατεπείγον, ΟΜΟΦΩΝΑ ως προς το θέμα
186/20192o Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης : Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου ΠεντέληςΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ως προς το Κατεπείγον, ΟΜΟΦΩΝΑ ως προς το θέμα
187/20193o Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης : Τροποποίηση της 176/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου( Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου  Χρόνου  διάρκειας δύο (2) μηνών, για κάλυψη αναγκών Καθαριότητας και Ανακύκλωσης)ΟΜΟΦΩΝΑ ως προς το Κατεπείγον, ΟΜΟΦΩΝΑ ως προς το θέμα
ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
188/2019Θέμα 1ο : Σύσταση διαπαραταξιακών επιτροπών Δήμου Πεντέλης.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
189/2019Θέμα 2ο : Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 190/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΠεντέληςΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
190/2019Θέμα 3ο : Επιχορήγηση Συλλόγου Νέας Πεντέλης « Η Αγία Παρασκευή»ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

                

                                                                     

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 

 

                                                       ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο