Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

24 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 17ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2019

 

                                                              Μελίσσια, 11 Οκτωβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 17η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 19:30

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

185/2019 1o Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης : Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ « Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Πεντέλης ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ως προς το Κατεπείγον, ΟΜΟΦΩΝΑ ως προς το θέμα
186/2019 2o Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης : Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Πεντέλης ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ως προς το Κατεπείγον, ΟΜΟΦΩΝΑ ως προς το θέμα
187/2019 3o Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης : Τροποποίηση της 176/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου( Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου  Χρόνου  διάρκειας δύο (2) μηνών, για κάλυψη αναγκών Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) ΟΜΟΦΩΝΑ ως προς το Κατεπείγον, ΟΜΟΦΩΝΑ ως προς το θέμα
ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
188/2019 Θέμα 1ο : Σύσταση διαπαραταξιακών επιτροπών Δήμου Πεντέλης. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
189/2019 Θέμα 2ο : Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 190/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πεντέλης ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
190/2019 Θέμα 3ο : Επιχορήγηση Συλλόγου Νέας Πεντέλης « Η Αγία Παρασκευή» ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

                

                                                                     

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 

 

                                                       ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο