Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

3 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 17ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                 Μελίσσια ,Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  17ης    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζώσης
Ημερομηνία Πρόσκλησης: 1-7-2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 5-7-2022

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
169 1.      4η Υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού για χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΟΜΟΦΩΝΑ
170 2.      Εξειδίκευση πίστωσης για την Έκτακτη Επιχορήγηση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής ΟΜΟΦΩΝΑ
171 3.      Ετήσιος  προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου  Πεντέλης   έτους 2023 ΟΜΟΦΩΝΑ
172 4.      Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Κ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ¨Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης Κτιρίων & Αθλητικών Εγκαταστάσεων  του Δήμου Πεντέλης». Α.Μ. 46/20 ΤΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ
173 5.      Έγκριση μελέτης , έγκριση όρων Διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή Συντήρηση Πεζοδρομίων Δήμου Πεντέλης έτους 2021» Α.Μ. 76/2021 Τ.Υ. και ορισμός υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας ως χειριστή του Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
—- 6.      Έγκριση της Α Φάσης της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αστικής Ανάπλασης περιοχών Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης». ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
174 7.      Έγκριση της μελέτης με τίτλο « Ενοποίηση Κοινοχρήστων Χώρων στο πλαίσιο της Αστικής Αναζωογόνησης στη Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
175 8.      Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού για άμεση καταβολή αποζημίωσης από το Δήμο Πεντέλης λόγω προσκύρωσης τμήματος ιδιοκτησιών με τιμή μονάδος βάσει της ισχύουσας αντικειμενικής (αίτηση Κεβεζέ Αθανάσιου και Κεβεζέ Φώτιου, αρ. πρωτ. 24283/20.12.2021). ΟΜΟΦΩΝΑ
176 9.      Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΔΑ» (αρ. πρωτ αιτ: 1926/2.2.2022 και 5892/29.3/2022. ΟΜΟΦΩΝΑ
177 10.  Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΔΑ» (αρ. πρωτ αιτ: 6437/5.4.2022 ΟΜΟΦΩΝΑ
178 11.  Ανάθεση σε πληρεξούσιο Δικηγόρο της εκπροσώπησης της Δημάρχου Πεντέλης μετά από μήνυση του ΚΑΠΠΟΥ Κων/νου ΟΜΟΦΩΝΑ
179 12. Ίδρυση παραρτήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
180 13.Αποδοχή Δωρεάς οχημάτων Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ

        

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

                      

 

                     ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο