Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

29 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 17ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                 Μελίσσια ,Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  17ης    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζώσης
Ημερομηνία Πρόσκλησης: 1-7-2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 5-7-2022

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΨΗΦΙΣΗ
1691.      4η Υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού για χρηματοδοτούμενα προγράμματαΟΜΟΦΩΝΑ
1702.      Εξειδίκευση πίστωσης για την Έκτακτη Επιχορήγηση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής ΕπιτροπήςΟΜΟΦΩΝΑ
1713.      Ετήσιος  προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου  Πεντέλης   έτους 2023ΟΜΟΦΩΝΑ
1724.      Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Κ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ¨Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης Κτιρίων & Αθλητικών Εγκαταστάσεων  του Δήμου Πεντέλης». Α.Μ. 46/20 ΤΥ.ΟΜΟΦΩΝΑ
1735.      Έγκριση μελέτης , έγκριση όρων Διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή Συντήρηση Πεζοδρομίων Δήμου Πεντέλης έτους 2021» Α.Μ. 76/2021 Τ.Υ. και ορισμός υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας ως χειριστή του Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
—-6.      Έγκριση της Α Φάσης της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αστικής Ανάπλασης περιοχών Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης».ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
1747.      Έγκριση της μελέτης με τίτλο « Ενοποίηση Κοινοχρήστων Χώρων στο πλαίσιο της Αστικής Αναζωογόνησης στη Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου ΠεντέληςΟΜΟΦΩΝΑ
1758.      Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού για άμεση καταβολή αποζημίωσης από το Δήμο Πεντέλης λόγω προσκύρωσης τμήματος ιδιοκτησιών με τιμή μονάδος βάσει της ισχύουσας αντικειμενικής (αίτηση Κεβεζέ Αθανάσιου και Κεβεζέ Φώτιου, αρ. πρωτ. 24283/20.12.2021).ΟΜΟΦΩΝΑ
1769.      Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΔΑ» (αρ. πρωτ αιτ: 1926/2.2.2022 και 5892/29.3/2022.ΟΜΟΦΩΝΑ
17710.  Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΔΑ» (αρ. πρωτ αιτ: 6437/5.4.2022ΟΜΟΦΩΝΑ
17811.  Ανάθεση σε πληρεξούσιο Δικηγόρο της εκπροσώπησης της Δημάρχου Πεντέλης μετά από μήνυση του ΚΑΠΠΟΥ Κων/νουΟΜΟΦΩΝΑ
17912. Ίδρυση παραρτήματος του 1ου Νηπιαγωγείου ΠεντέληςΟΜΟΦΩΝΑ
18013.Αποδοχή Δωρεάς οχημάτων Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας ΠεντέληςΟΜΟΦΩΝΑ

        

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

                      

 

                     ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο