Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

1 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 17ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        ΜΕΛΙΣΣΙΑ,  19-10-2022

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Ημερομηνία Πρόσκλησης: 14 Οκτωβρίου

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18 Οκτωβρίου 2022

 
Α/Απόφ.ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΨΗΦΙΣΗ
991.  Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΒΑΠ.ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
1002.   Αντικατάσταση Πρόεδρου της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1013.    Αντικατάσταση μέλους και Ορισμός Προέδρου  του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης».ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1024. Αντικατάσταση εκπροσώπων Ένωσης Γονέων Πεντέλης στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης.ΟΜΟΦΩΝΑ
1035.      Άνοιγμα λογαριασμού του Δήμου Πεντέλης στην Τράπεζα Eurobank AE και ορισμός διαχειριστών και υπευθύνων αυτού.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1046.   Εισήγηση για τον καθορισμό οριστικής τιμής χρέωσης κατασκευής εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων έτους 2020», Α.Μ. 30/2020Τ.Υ.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο