Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

22 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 18ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 18ης /2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΝ 1-9-2020

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΙΣΗ
«Καθορισμός των τροφείων 2020 – 2021 Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Πεντέλης,  συνεπεία της ακύρωσης της υπ’ αριθ. 83/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πεντέλης με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 60971/16114/6-8-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».(ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)»

 

H ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο