Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 18ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                     Μελίσσια 18/07/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  18ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζωσης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 14/07/2023 Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/07/2023

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

128 1.         4η Υποχρεωτική αναμόρφωση για εκλογική αποζημίωση την 25/06/2023 επιχορήγηση ΥΠΕΣ. ΟΜΟΦΩΝΑ
129 2.         Άνοιγμα νέων Κ.Α. και μεταφορά ποσών από την 2η Υποχρεωτική Αναμόρφωση για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου SEAMLESS SHARED URBAN MOBILITY  στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON (τροποποίηση 2ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης). ΟΜΟΦΩΝΑ
130 3.         Εισηγητική έκθεση 2ου τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
131 4.         Έγκριση πρακτικού 3ου  ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) «Για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 660lt του Δήμου Πεντέλης» και κατακύρωση αποτελέσματος. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
132 5.         Έγκριση και οριστική παραλαβή του συνόλου της επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο: “Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου (υποέργο 5) για την πράξη: Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ραίκου στο Πεντελικό  Όρος”. ΟΜΟΦΩΝΑ
133 6.         Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Πεντέλης στο πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ για την “Ενεργειακή Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων του Δήμου Πεντέλης”. ΟΜΟΦΩΝΑ
134 7.         Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος μετά από πτώση κάδου ανακύκλωσης. ΟΜΟΦΩΝΑ
135 8.         Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την πραγματοποίηση ετησίου ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του δήμου και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου. ΟΜΟΦΩΝΑ
136 9.         Παράταση μισθωτηρίου του κτιρίου στην 25ης Μαρτίου 32Α, Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο