Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

26 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 19ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2019

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                        Μελίσσια, 28 Νοεμβρίου 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 19η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 19:00
                 ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 Επικύρωση πρακτικών  20ης  Τακτικής, 21ης Ειδικής, 22ης Τακτικής  ,23ης Τακτικής, 24ης Τακτικής  & 25ης Τακτικής Συνεδρίασης έτους 2018

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

206/2019Θέμα 1ο : 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 ( Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής )ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 

207/2019

Θέμα 2ο : Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 172/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου – Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

208/2019

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση προσχώρησης του Δήμου Πεντέλης στο Ολοκληρωμένο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

209/2019

Θέμα 4ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 406/2018 (ΑΔΑ:7ΧΨΟΩΞ3-ΕΓΣ) Απόφασης Δ.Σ. Πεντέλης για τη σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τους Δήμους για τα έργα που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018». 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

210/2019

Θέμα 5ο :  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4/2017 (ΑΔΑ:7ΣΠ2ΩΞ3-Χ3Α) Απόφασης Δ.Σ. Πεντέλης για τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)» από το Πράσινο Ταμείο – Παράταση Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

211/2019Θέμα 6ο : Καταστροφή ηλεκτρονικού υλικού.ΟΜΟΦΩΝΑ
212/2019  Θέμα 7ο :   Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 – 2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ

213/2019Θέμα 8ο : Χωροταξική κατανομή αποφοίτων δημοτικών σχολείων στην Α΄ τάξη Γυμνασίου και αποφοίτων Γυμνασίου στην Α΄ τάξη Λυκείου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 214/2019Θέμα 9ο : Κοπή ενός (1) δένδρου (κουκουναριά) στο πεζοδρόμιο  της οδού Ηφαίστου 1 της Κοινότητας Μελισσίων  ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ) 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

215/2019Θέμα 10ο : Κοπή δύο (2) δένδρων (λεύκες) στο πεζοδρόμιο  της οδού Δαβάκη 10 Κοινότητας Μελισσίων ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής )  . 

ΟΜΟΦΩΝΑ

216/2019Θέμα 11ο : Κοπή ενός (1) δένδρου (λεύκα) στο πεζοδρόμιο  της οδού Δ. Πλακεντίας 4  Κοινότητας Μελισσίων ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ) 

ΟΜΟΦΩΝΑ

217/2019Θέμα 12ο : Κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο  της οδού Παγκάλου 8 της Κοινότητας Μελισσίων ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ) 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

218/2019Θέμα 13ο :  Κοπή τριών (3) δένδρων (κουκουναριές) στο πεζοδρόμιο  της οδού Κίμωνος 7 της Κοινότητας Μελισσίων(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ) 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

219/2019Θέμα 14ο : Κοπή ενός  (1) δένδρου (ευκάλυπτος) στο πεζοδρόμιο  της οδού Κορυτσάς 20 της Κοινότητας Μελισσίων. ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ) 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

220/2019Θέμα 15ο : Κοπή ενός  (1) δένδρου (ευκάλυπτος) στο πεζοδρόμιο  της οδού Λ.Πηγής 25 της Κοινότητας Μελισσίων( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ) 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

221/2019Θέμα 16ο : Κοπή δύο  (2) δένδρων (ευκάλυπτοι) στο πεζοδρόμιο  της οδού Σισμανογλείου 24 της Κοινότητας Μελισσίων ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ) 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

222/2019Θέμα 17ο : Κοπή ή μη τριών  (3) δένδρων (πεύκα) στο πεζοδρόμιο  της οδού Διγενή Ε.Ο.Κ.Α 7 της Κοινότητας Ν. Πεντέλης( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ) 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

223/2019Θέμα 18ο : Κοπή ενός (1) δένδρου (γλαύκος) στο πεζοδρόμιο  της οδού 25ης Μαρτίου της Κοινότητας Ν. Πεντέλης( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ) 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

224/2019Θέμα 19ο : Κοπή πέντε (5) δένδρα (λεύκες) στο πεζοδρόμιο  της οδού Αγίου Τρύφωνος 15 της Κοινότητας Πεντέλης(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ) 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

225/2019Θέμα 20ο : Κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο δημοτικό χώρο   της οδού Β. Ουγκώ 2 της Κοινότητας Πεντέλης(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ) 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 

                                                                   ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΚΡΗΣ  

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο