Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Οκτωβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 19ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                  Μελίσσια  11 Αυγούστου  2021

  

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  
 

  209

1. Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού για προσκύρωση εδαφικής λωρίδας ιδιοκτησίας Δήμου Πεντέλης και καταβολή οφειλόμενης αποζημιώσεως προς το Δήμο με τιμή μονάδος βάσει της ισχύουσας αντικειμενικής (αίτηση Κ.A κ.λ.π., αρ. πρωτ. 7682/26.4.2020).    

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
2102. Ορισμός και συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για διαδικασία διαπραγμάτευσης για λόγους κατεπείγοντος.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 
 

211

3. Παράταση εσωτερικής συμβατικής προθεσμίας (Φάσης Α και Β) της παροχής υπηρεσιών με τίτλο  «Δράσεις ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων Δήμου Πεντέλης (υποέργο 4) της πράξης  «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Πεντέλης» με MIS 5051036. 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
 

212

4. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων – μηχανημάτων και επισκευή συντήρηση οχημάτων- μηχανημάτων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
 

213

5. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ενεργειακή αναβάθμιση – εξοικονόμηση και εκσυγχρονισμό των Η/Μ και λοιπών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ και του κλειστού Γυμναστηρίου Μελισσίων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
 

214

6. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την πραγματοποίηση ετησίου ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του δήμου και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου». 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο