Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

1 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 19ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                  Μελίσσια, Τρίτη 19 Ιουλίου 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  19ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  με τηλεδιάσκεψη

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 15-7-2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19-7-2022

Α/Α

Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΨΗΦΙΣΗ
1861. Εισηγητική έκθεση 2ου τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.ΟΜΟΦΩΝΑ
1872. Αποδοχή 4η– 5η– 6η κατανομής πιστώσεων από ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων τους (πρώην ΣΑΤΑ) 2022.ΟΜΟΦΩΝΑ
1883. Καθορισμός θέσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου.ΟΜΟΦΩΝΑ
1894. Κατανομή  εγκεκριμένων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Πεντέλης.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1905. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πεντέλης στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για [«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας] με Κωδικό ΟΠΣ 5168277» στο ΤΠΑ, Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025ΟΜΟΦΩΝΑ
1916. Παράταση του χρόνου περαίωσης της σύμβασης με τίτλο «Εφαρμογή Συστήματος Καταγραφής της κατανάλωσης ηλεκτρικής και θερμιδικής ενέργειας στα δημοτικά κτίρια στα πλαίσια του προγράμματος ΣΔΑΕ.ΟΜΟΦΩΝΑ
1927. Έγκριση παράτασης μισθωτηρίου συμβολαίου του Παιδικού Σταθμού Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης για 1 έτος.ΟΜΟΦΩΝΑ
1938. Έγκριση Πρακτικού Ειδικής Επιτροπής επαναξιολόγησης τροφείων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης για το σχολ. Έτος 2021-2022.ΟΜΟΦΩΝΑ
1949. Εξειδίκευση πίστωσης για την Έκτακτη Επιχορήγηση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής ΕπιτροπήςΟΜΟΦΩΝΑ
19510. Εξειδίκευση πίστωσης για την Έκτακτη Επιχορήγηση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.ΟΜΟΦΩΝΑ
19611.  Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 45-7135.005

(προμήθεια μαρμάρινων οστεοφυλάκων).

ΟΜΟΦΩΝΑ
19712. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος ΠροπληρωμήςΟΜΟΦΩΝΑ
19813. Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ και επαναβεβαίωση.ΟΜΟΦΩΝΑ
19914. Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς ιδιοκτησίας Τραπεζούντος 16 και Σπάρτης, Μελίσσια, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας ΕΛΠΙΔΑ.ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο