Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

9 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 19ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        ΜΕΛΙΣΣΙΑ, 21.12.2022

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Η 19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2022 ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

 Ημερομηνία Πρόσκλησης: 16 Δεκεμβρίου 2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20 Δεκεμβρίου 2022

 
Α/ΑπόφΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΨΗΦΙΣΗ
1.     Υποβολή σχεδίου πρότασης Τεχνικού Προγράμματος Δήμους Πεντέλης έτους 2023.
2.       Καθορισμός Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2023.
3.       Καθορισμός Τελών Διαφήμισης για το έτος 2023.
4.     Καθορισμός Τελών Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων για το έτος 2023.
5.       Καθορισμός συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2023.
6.       2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2022.
7.       Εισηγητική έκθεση 3ου τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
8.     Έγκριση Τροποποιημένης ΑΥΙΜ (Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα) για την υλοποίηση  υποέργου (1) με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Πεντέλης» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5002379
9.     Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ) του Δήμου Πεντέλης
10.  Δ’ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2022 Λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές
11.  Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής σχετικά με τις αντικειμενικές αξίες (σχ. 181692 ΕΞ/12-12-2022 Υπ.Οικ).

                                                                                                  

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

 

                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο