Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 24ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                           Μελίσσια 27-11-2020

 

     

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 24ης /2020

                                 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΝ 24-11-2020 & ΩΡΑ 9:00 -13:00

Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

 

 

 

Α/Α

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

  Θέμα 1ο: Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2021 – Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής  
  Θέμα 2ο: Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2021 – Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής  
  Θέμα 3ο: Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021 – Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής  
  Θέμα 4ο: Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2021 – Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής  
  Θέμα 5ο: 2η   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πεντέλης έτους 2020 – Εισήγηση  Οικονομικής Επιτροπής  
  Θέμα 6ο: : Υποβολή Σχεδίου πρότασης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πεντέλης έτους 2021. – Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής

 

 
  Θέμα 7ο: Ορισμός υπευθύνων για την διαχείριση των τηρουμένων λογαριασμών έργων του Δήμου Πεντέλης στη Τράπεζα της Ελλάδος  
  Θέμα 8ο: Άνοιγμα λογαριασμού του Δήμου Πεντέλης στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη πράξη με τίτλο  «Τεχνική βοήθεια υποστήριξης Δήμου Πεντέλης για την επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΤΣΔΑ) με κωδικό ΟΠΣ 5055376 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Αττική 2014-2020»   και ορισμός διαχειριστών και υπευθύνων αυτού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Θέμα 9ο: Εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με τίτλο «Αναθεώρηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Δ.Κ.  Μελισσίων για τον καθορισμό Κοινόχρηστων – Κοινωφελών Χώρων σε εφαρμογή του Γ.Π.Σ.» Αρ. Μελέτης 25/2020 ΔΠΕ  
  Θέμα 10ο: Εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αστικής Ανάπλασης περιοχών Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης», Α.Μ. 77/2020 ΤΥ  
  Θέμα 11ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης κτιρίων και Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πεντέλης» ΑΜ: 18/17 ΤΥ  
  Θέμα 12ο: Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης»  
  Θέμα 13ο: Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης  
  Θέμα 14ο: Χωροταξική κατανομή αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων στην Α΄τάξη Γυμνασίου και αποφοίτων Γυμνασίου στην Α΄τάξη Λυκείου  
  Θέμα 15ο: Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2021-2022  
  Θέμα 16ο: : Πρόταση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πεντέλης, ως προς την κατανομή της χρηματοδότησης από πόρους 7ης εως 12ης ΚΑΠ έτους 2019 ,  1ης έως 3ης   ΚΑΠ έτους 2020 και  4ης έως  6ης   ΚΑΠ έτους 2020  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  

ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο