Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΜΕΛΙΣΣΙΑ  02.02.2024

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 02η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημερομηνία Πρόσκλησης:  26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Ημερομηνία Συνεδρίασης:  31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
03.2024 1.         Εκλογή εκπροσώπων δημοτικών συμβούλων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. ΟΜΟΦΩΝΑ
04.2024 2.        Ορισμός εκπροσώπων παρατάξεων μειοψηφίας στην Δημοτική Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
05.2024 3.         Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Πεντέλης στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΑΠ. (Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
06.2024 4.         Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Πεντέλης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Β.ΑΠ (Σύνδεσμος για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
07.2024 5.         Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ), σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
08.2024 6.         Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης”

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
09.2024 7.         Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης”

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
10.2024 8.         Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Πεντέλης, για το έτος 2024, ορισμός μελών και προέδρου της επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
11.2024 9.         Α’ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2024 Λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
12.2024 10.     Καθορισμός ποσού για έξοδα κηδείας δημάρχων, προέδρων κοινοτήτων και δημοτικών Συμβούλων Έτους 2024.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
13.2024 11.     Καθορισμός του ανώτατου ποσοστού εξόδων Δημοτικών Κοινοτήτων.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
14.2024 12.     Ορισμός διαχειριστών τηρουμένων λογαριασμών του Δήμου Πεντέλης στις Τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
15.2024 13.     Υποβολή σχεδίου πρότασης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
16.2024 14.     Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων κοιμητηρίων δήμου Πεντέλης για το ΟΕ 2024

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
17.2024 15.     Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού 2024

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
18.2024 16.     Καθορισμός τελών διαφήμισης 2024

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
19.2024 17.     Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 2024

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
20.2024 18.     Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2024

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
21.2024 19.     Έγκριση καθορισμού τροφείων Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πεντέλης  για το σχολικό έτος 2023-2024.

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
22.2024 20.     Ενημέρωση Δημοτικών Συμβούλων περί της εισηγητικής έκθεσης 4ου τριμήνου έτους 2023 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
23.2024 21.     Κατ’ αρχήν Λήψη Απόφασης Προώθησης Τροποποίησης Σχεδίου  με την Διόρθωση Εντοπισμένης Ασυμφωνίας Σχεδίου και Πραγματικής Κατάστασης στο Πρόσωπο του ΟΤ 87 επί  της Οδού 25ης Μαρτίου στην Περιοχή Κουφός της Δ.Κ Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
24.2024 22.     Έγκριση  Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεση / Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από Εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού  με την Κωδική Ονομασία ΒΟΡΕΑΣ 2 /3Η ΈΚΔΟΣΗ 2024  Δήμου Πεντέλης”.

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΟΘΩΝΑΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο