Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 2ης τακτικής συνεδρίασης ΔΕΠ Δήμου Πεντέλης 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ΜΕΛΙΣΣΙΑ 17/11/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ

 ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

 

Α/Α

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

 

ΨΗΦΙΣΗ

   

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 

4/2020

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

5/2020

 

Χωροταξική κατανομή αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων στην Α΄τάξη Γυμνασίου και αποφοίτων Γυμνασίου στην Α΄τάξη Λυκείου

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΠ

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο