Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 2ης τακτικής συνεδρίασης ΔΕΠ Δήμου Πεντέλης 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΜΕΛΙΣΣΙΑ 20/11/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ

 ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Α/ΑΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΨΗΦΙΣΗ
  ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

3/2019

 Χωροταξική κατανομή αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων στην Α΄τάξη Γυμνασίου και αποφοίτων Γυμνασίου στην Α΄τάξη Λυκείου 

ΟΜΟΦΩΝΑ

4/2019 Μεταβολές Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2020-2021ΟΜΟΦΩΝΑ


                                                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΠ

 

                                                      ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο