Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 20ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2019

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 20η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 19:00
                 ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 Επικύρωση πρακτικών  1ης ,2ης, 3ης, 4ης & 5ης   Τακτικής Συνεδρίασης έτους 2019

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

——————-

Θέμα 1ο : Συγχώνευση ΚΕΠ 0790Π ( παράρτημα) με ΚΕΠ 0790 Μελισσίων.ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
 

 

——————-

Θέμα 2ο : 7η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πεντέλης  έτους 2019 –Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής . 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

226/2019

Θέμα 3ο : Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών- Υποβολή πρότασης για την «Προστασία και Διαχείριση των Δημοτικών Αλσύλλιων του Δήμου Πεντέλης ». 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

—————-

Θέμα 4ο : Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 21/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ Ο.Κ.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης που αφορά τον καθορισμό των τροφείων 2019 – 2020 Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πεντέλης 

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

227/2019

Θέμα 5ο :  Μη  κοπή (4) δένδρων (πεύκα) στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου της οδού Αργυροκάστρου 2 στη Κοινότητα Νέας Πεντέλης.(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

228/2019

Θέμα 6ο : Μη κοπή (1) δένδρου (κουκουναριά) στο πεζοδρόμιο της οδού Μακεδονίας 38 στη Κοινότητα Νέας Πεντέλης.(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

229/2019

  Θέμα 7ο :   Μη κοπή  (2) δένδρων (πεύκα) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 8 στη Κοινότητα Νέας Πεντέλης.(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

230/2019

Θέμα 8ο : Μη κοπή  (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της συμβολής των οδών  Περικλέους 36 και Ευριπίδου στη  Κοινότητα Ν. Πεντέλης.(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

231/2019

Θέμα 9ο : Κοπή  (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Κοτζιά 5 στη Κοινότητα Πεντέλης.(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

                                                                       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

                       ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΚΡΗΣ  

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο