Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 20ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                               Μελίσσια  30  Αυγούστου  2021

 

Α/Α

Απόφ.

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΙΣΗ

215/2021 Ίδρυση Παραρτήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς το κατεπείγον

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση

216/2021 Ορισμός και συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για διαδικασία διαπραγμάτευσης για λόγους κατεπείγοντος. ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς το κατεπείγον

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση

   

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

217/2021 1. 5η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2021  2η έκτακτη επιχορήγηση για το 2021 covid-19 από ΥΠΕΣ αντιμετώπισης συνεπειών εμφάνισης covid-19.  ΟΜΟΦΩΝΑ
 218/2021 2. Καθορισμός συνδρομών για την υλοποίηση μαθημάτων-εργαστηρίων  πολιτιστικής εκπαίδευσης.

 

 ΟΜΟΦΩΝΑ
 219/2021 3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την συμπληρωματική στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πεντέλης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πεντέλης» με κωδικό ΟΠΣ 5002379.  ΟΜΟΦΩΝΑ
220/2021 4.   Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την  προμήθεια ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΝΙΕΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.  

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

221/2021 5. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την αναβάθμιση της υφιστάμενης αίθουσας συνεδριάσεων ‘’ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ΄΄ του Δήμου Πεντέλης.  ΟΜΟΦΩΝΑ
222/2021 6. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια διακοσμητικών αντικειμένων για τον  Χριστουγεννιάτικο Στολισμό του Δήμου Πεντέλης. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
223/2021 7. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την  υπηρεσία ΥΠΟΕΡΓΟ 1:  «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης: «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εκσυγχρονισμού του Πολιτιστικού κέντρου Δήμου Πεντέλης» με ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5075914 στο Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
224/2021 8. Διαβίβαση 1ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Έργου με τίτλο: Αναβάθμιση του χώρου του πευκοδάσους Μελισσίων μέσω Παρεμβάσεων σύμφωνα με τη «Διαχειριστική Μελέτη Περιόδου 2020-2029 Δημοτικών Αλσυλλίων Δήμου Πεντέλης     « Α.Μ. 20/2020 Δ.Π.Ε.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
225/2021 9. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την  «παροχή υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού για την ανέγερση ΠΣ και κέντρου φροντίδας ηλικιωμένων στο  Δήμο Πεντέλης».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο